Nejste v síti MU, pro zobrazení většiny obsahu DKF se prosím přihlaste zde.
Název Pascal pro začátečníky
Popis Ilustrace z knihy "Pascal pro začátečníky" (Tomáš Hruška, SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha 1989)
Publikoval UVT MU
Identifikátor 00700004.000
Počet objektů14

 
Program pro zpracování vstupního textu, jeho zformátování a předání na výstup.
Reálná čísla a funkce pro práci s nimi, převod na celá čísla.
Ukázka programu pro práci s telefonním seznamem v souboru.
Funkce pro práci s ordinálními datovými typy -- pred, succ a ord.
Popis použití příkazu goto.
"Mění-li procedura či funkce kromě hodnoty výstupních parametrů mění i hodnoty nelokálních proměnných, říkáme, že má vedlejší efekt (side effect)."
Ukázka programu pro zpracování záznamů výsledků sportovní akce.