Nejste v síti MU, pro zobrazení většiny obsahu DKF se prosím přihlaste zde.
Název Pascal pro začátečníky
Popis Ilustrace z knihy "Pascal pro začátečníky" (Tomáš Hruška, SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha 1989)
Publikoval UVT MU
Identifikátor 00700004.000
Počet objektů14

 
Ukázka programu pro zpracování záznamů výsledků sportovní akce.
Popis použití příkazu goto.
Program pro zpracování vstupního textu, jeho zformátování a předání na výstup.
Ukázka programu pro práci s telefonním seznamem v souboru.
"Mění-li procedura či funkce kromě hodnoty výstupních parametrů mění i hodnoty nelokálních proměnných, říkáme, že má vedlejší efekt (side effect)."
Funkce pro práci s ordinálními datovými typy -- pred, succ a ord.
Reálná čísla a funkce pro práci s nimi, převod na celá čísla.