Nejste v síti MU, pro zobrazení většiny obsahu DKF se prosím přihlaste zde.

Informace o DKF-MU

Digitální knihovna fotografií MU (DKF-MU) je systém vyvíjený a provozovaný na Ústavu výpočetní techniky MU pro potřeby vytváření a zpřístupňování fotografických sbírek na Masarykově univerzitě.

Foto-kolekce v DKF-MU mohou mít nastaveny různý režim zpřístupnění. Některé jsou volně dostupné, jiné jsou přístupné pouze v rámci počítačové sítě Masarykovy univerzity nebo pouze vybraným pracovištím či uživatelům MU.

DKF-MU nezahrnuje všechny možné foto-kolekce existující na MU. Je však k dispozici všem zájemcům MU, kteří se rozhodnou využívat ho pro budování vlastních fotografických sbírek.

Kontakty

Vedoucí projektu:

Miroslav Bartošek

Programátoři:

Petr Kovář
Vlastimil Krejčíř

Adresa

Ústav výpočetní techniky MU
Botanická 68a, 602 00 Brno