Digitální knihovna fotografií MU
Název 2014/2015 20 Výtvarný plenér (17.-22.7.2015)
Působiště Telč
Popis Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity pro své posluchače pořádala již devátým rokem Výtvarný plenér v Telči. Účastníci výtvarné části plenéru se pod vedením doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha a Danuše Švalbachové seznámili nejen se základy kresby, lineární perspektivou, kterou procvičovali v telčských uličkách, ale také s kresbou stromů, květeny a městské krajiny. Lektoři fotografické části kurzu Mgr. Jiří Víšek a MgA. Igor Šefr pak kladli důraz především na vytříbenou kompozici, práci se světlem a docílení technicky kvalitního snímku.
Publikoval Studijní odbor RMU
Identifikátor 01700195.000
Počet objektů149

001_Haskova-B_DSC0325326_2015-07-18 001_Nemcova-J_DSC0780013_2015-07-18 002_Pokorna-E_DSC_0102_12_2015-07-18 004_Fialova-H_DSC059779_2007-04-11
005_Polanecka-G_DSC0002523_2007-01-01 006_Meluzinova_Danusei_2015_07_18018 007_Vitova-H_DSC000564_2015-07-18 008_Fialova-H_DSC0597810_2007-04-11
008_Nemcova-J_DSC0780215_2015-07-18 009_Fajtova-L_DSC0683719_2007-04-11 009_Meluzinova_Danusei_2015_07_18001 010_Fialova-H_DSC0598719_2007-04-11
011_Fialova-H_DSC0599022_2007-04-11 013_Meluzinova_Danusei_2015_07_18001 013_Pokorna-E_DSC_0107_14_2015-07-18 014_Meluzinova-D_DSC0022683_2015-07-20
014_Meluzinova_Danusei_2015_07_18020 015_Meluzinova_Danusei_2015_07_18029 015_Polanecka-G_DSC00730102_2015-07-22 016_Fialova-H_DSC064523_2015-07-21
016_Meluzinova-D_DSC0012021_2015-07-18_kopie 017_Fialova-H_DSC064567_2015-07-21 017_Polanecka-G_DSC0004745_2007-01-01 018_Nemcova-J_DSC0782336_2015-07-18
018_Sefr-I__DSC871223_2015-07-21 019_Nemcova-J_DSC0786374_2015-07-18 019_Placha-J_DSC0909619_2007-04-11 020_Placha-J_DSC0914164_2007-04-11
020_Placha-J_DSC09244164_2007-04-11 021_Placha-J_DSC09220140_2007-04-11 021_Placha-J_DSC09256176_2007-04-11 022_Placha-J_DSC09238158_2007-04-11
022_Placha-J_DSC09257177_2007-04-11 023_Drimalova-D_DSC004361_2015-07-19 023_Polanecka-G_DSC0001715_2007-01-01 024_Pokorna-E_DSC_0119_121_2015-07-18
024_Sefr-I__DSC839042_2015-07-18 025_Fialova-H_DSC0602253_2007-04-11 025_Pokorna-E_DSC_0126_1_223_2015-07-18 026_Fialova-H_DSC0603465_2007-04-11
026_Smerdova-K_DSC_005337_2015-07-21 027_Fialova-H_DSC0636535_2015-07-20 027_Vitova-H_DSC0007718_2015-07-18 028_Placha-J_DSC09257177_2007-04-11
028_Pokorna-E_DSC_0490_2155_2015-07-20 029_Pokorna-E_DSC_0119_121_2015-07-18 029_Siroka_M_DSC01339176_2015-07-22 030_Fialova-H_DSC0604980_2007-04-11
030_Smerdova-K_2015-07-20_10.59.20143_2015-07-20 031_Nemcova-J_DSC0844850_2015-07-21 032_Drimalova-D_DSC0067243_2015-07-21 032_Placha-J_DSC09179101_2007-04-11
033_Nemcova-J_DSC0844648_2015-07-21 033_Visek_Jiri_2015_07_19_039 034_Smerdova_K_2015-07-21_21.50.313_2015-07-21 034_Visek_Jiri_2015_07_19_042
035_Smerdova_K_2015-07-21_21.53.025_2015-07-21 035_Visek_Jiri_2015_07_19_043 036_Polanecka-G_DSC0065029_2015-07-21 036_Visek_Jiri_2015_07_19_046
037_Meluzinova_Danuse_2015_07_22015cb 037_Visek_Jiri_2015_07_19_049 038_Drimalova_Danuse_2015_07_22007cb 038_Visek_Jiri_2015_07_19_050
039_Drimalova_Danuse_2015_07_22002cb 039_Pokorna-E_DSC_0141_125_2015-07-18 040_Meluzinova_Danuse_2015_07_22013cb 040_Sefr-I__DSC837437_2015-07-18
041_Drimalova-D_DSC0061399_2015-07-21 041_Sefr-I__DSC846612_2015-07-19 042_Sefr-I__DSC848617_2015-07-19 042_Trckova-D_DSC_007572_2015-07-21
043_Visek_Jiri_2015_07_19_046 044_Sefr-I__DSC855530_2015-07-19 044_Visek_Jiri_2015_07_19_039 045_Meluzinova-D_DSC0035725_2015-07-22
045_Sefr-I__DSC856231_2015-07-19 046_Drimalova-D_DSC00615101_2015-07-21 046_Visek_Jiri_2015_07_19_047 047_Smerdova-K_2015-07-18_08.35.5864_2015-07-18
047_Vitova-H_DSC0024625_2015-07-22 048_Polanecka-G_DSC0066947_2015-07-22 049_Vitova-H_DSC0024827_2015-07-22 050_Haskova-B_DSC0337641_2015-07-19
050_Sefr-D_DSC_002320_2015-07-22 050_Sefr-D_DSC_002320_2015-07-22 050_Sefr-D_DSC_002320_2015-07-22 050_Sefr-D_DSC_002320_2015-07-22
050_Sefr-D_DSC_002320_2015-07-22 050_Sefr-D_DSC_002320_2015-07-22 050_Sefr-D_DSC_002320_2015-07-22 050_Sefr-D_DSC_002320_2015-07-22
050_Smerdova-K_2015-07-18_08.42.1575_2015-07-18 051_Smerdova-K_2015-07-18_09.07.16_290_2015-07-18 051_Trckova-D_DSC_0262219_2015-07-20 052_Sefr-I__DSC82372_2015-07-18
052_Zlatuskova_I_DSC0036436_2015-07-22 053_Drimalova-D_DSC0051176_2015-07-20 053_Nemcova-J_DSC08065157_2015-07-20 053_Sefr-I__DSC826713_2015-07-18
054_Placha-J_DSC0938749_2015-07-20 054_Trckova-D_DSC_004445_2015-07-18 055_Pokorna-E_DSC_0016_152_2015-07-18 055_Siroka_M_DSC008126_2015-07-19
056_Placha-J_DSC0975037_2015-07-20 056_Pokorna-E_DSC_007171_2015-07-18 057_Placha-J_DSC09700362_2015-07-20 057_Pokorna-E_DSC_008279_2015-07-18
058_Nemcova-J_DSC0821660_2015-07-21 059_Nemcova-J_DSC0823175_2015-07-21 060_Nemcova-J_DSC0823983_2015-07-21 061_Placha-J_DSC0979683_2015-07-21
062_Polanecka-G_DSC0045229_2015-07-21 063_Siroka_M_DSC0100729_2015-07-21 064_Drimalova-D_DSC0055743_2015-07-21 065_Fajtova-L_DSC069732_2015-07-21
066_Fialova-H_DSC0641251_2015-07-21 066_Meluzinova-D_DSC0025221_2015-07-21 067_Fialova-H_DSC0644079_2015-07-21 068_Pokorna-E_DSC_037582_2015-07-20
069_Pokorna-E_DSC_041178_2015-07-20 070_Nemcova-J_DSC08587188_2015-07-22 071_Pokorna-E_DSC_004617_2015-07-21 072_Meluzinova-D_DSC0031483_2015-07-21
073_Trckova-D_DSC_0188151_2015-07-20 074_Drimalova-D_DSC0048146_2015-07-20 075_Pokorna-E_DSC_019535_2015-07-22 076_Faitova_Ludmilai_2015_07_20004
077_Pokorna-E_DSC_019939_2015-07-22 078_Pokorna-E_DSC_020141_2015-07-22 079_Pokorna-E_DSC_0008_144_2015-07-18 080_Pokorna-E_DSC_0010_146_2015-07-18
081_Pokorna-E_DSC_0016_152_2015-07-18 082_Meluzinova-D_DSC0167399_2015-07-20 084_Haskova-B_DSC0340468_2015-07-19 085_Sefr-I__DSC878229_2015-07-22
087_Polanecka-G_DSC00412255_2015-07-20 087_Sefr-I__DSC850821_2015-07-19 090_Nemcova-J_DSC08391235_2015-07-21 091_Pokorna-E_DSC_0017_153_2015-07-18
092__Pokorna-E_DSC_007171_2015-07-18 093__Polanecka-G_DSC00304154_2015-07-20 095_Pokorna-E_DSC_011960_2015-07-21 096_Nemcova-J_DSC08578179_2015-07-22
097_Pokorna-E_DSC_021512_2015-07-19 098_Fajtova-L_DSC0700025_2015-07-21 099_Trckova-D_DSC_002320_2015-07-21 101_Visek_Jirii_2015_07_21007
102_SKUPINA_U3V_TELC_2015
Logo ÚVT MU Digitální knihovna fotografií je spravována a vyvíjena Ústavem výpočetní techniky MU