Digitální knihovna fotografií MU
Název MU: Celoživotní vzdělávání
Popis Fotografie z akcí pořádaných v rámci celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity.
Publikoval RMU
Identifikátor 02600000.000
Počet objektů17

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016

Na Fakultě sportovních studií se 10.2.-11.2.2009 konal kurz: Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky. Obsahem tohoto kurzu byla prevence úrazů ve školách, na sportovištích a školních akcích. Účastníci se učili jak postupovat...
Na Právnické fakultě MU se dne 6. 2. 2009 uskutečnil seminář Obchodněprávní smlouva kupní a smlouva o dílo, vedený doc. JUDr. Karlem Markem,CSc. Seminář byl určen advokátům, zaměstnancům bank, finančních a obchodních společností a podniků, zaměstnancům...
Seminář se uskutečnil 14.-15. dubna 2009. Součástí semináře byla nejen prezentace aktivit Studijního odboru RMU, ale seznámí se s novinkami cžv na jednotlivých fakultách MU. Svou prezentaci na téma Informační systém a Obchodní centrum Masarykovy univerzity...
V prvním zářijovém týdnu začal pilotní kurz pro ženy a muže na mateřské/rodičovské dovolené, který pořádá Studijní odbor Rektorátu Masarykovy univerzity v rámci projektu financovaného MŠMT ČR. Cílem tohoto kurzu je zvýšit adaptabilitu této skupiny uchazečů...
Součástí kurzu pro ženy a muže na rodičovské dovolené je i modul pohybových aktivit, jehož náplní je cvičení na zpevnění a zformování postavy se zaměřením na problematické partie: hýždě, stehna, boky, hrudník. Posilování je s vlastní zátěží i na přístrojích,...
V pondělí 12. října jsme zahájili prvním seminářem další modul našeho pilotního kurzu. Psycholožka PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. z Psychologického ústavu Masarykovy univerzity zde svým osobitým způsobem prakticky radí a předává účastníkům nejnovější...
2009/2010 04. Kurz Pilates [ Fotografií: 23 ]
7.prosince 2009 byl pilotní kurz pro ženy a muže na rodičovské dovolené slavnostně ukončen předáním osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě. Tento dokument osobně předal účastnicím prorektor Masarykovy univerzity...
Seminář proběhl od 25. - 26. listopadu 2009 a byla zde prezentována témata: plánované aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání na rok 2010, jak vypadá mezigenerační dialog a spolupráce mezi generacemi? (Výsledky sociologického výzkumu z října a listopadu...
Seminář pro pracovníky celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě proběhl v období 4. - 5. listopadu 2010 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Účastníci semináře měli možnost se blíže seznámit s problematikou celoživotního vzdělávání na Univerzitě...
Dne 24. listopadu se konala konference Člověk, víno, společnost. Konference je součástí projektu Univerzitní víno a je pořádaná ve spolupráci Fakulty sociálních studií a Správy kolejí a menz MU, za podpory Vinařského fondu ČR.
Ve dnech 11. a 12. listopadu proběhl již 8. seminář pro pracovníky v celoživotním vzdělávání na Masarykově univerzitě. Tentokrát byl jeho obsah zaměřen na kvalitu v dalším vzdělávání.
Ve čtvrtek 19. května proběhlo v prostorách vily Stiassni Česko-německé vinařské sympozium. Akce se konala ve spolupráci Masarykovy univerzity, Magistrátu města Brna, Hlavního zemského města Stuttgart a za podpory Vinařského fondu ČR.
Zimní škola Telč 2017 se uskutečnila 13. - 18. února 2017 v Telči. Setkání připravila vedle MU i Dunajská univerzita v Kremži, ČVUT a místní Národní památkový ústav a jeho cílem byla interdisciplinární analýza dvou historických domů na hlavním náměstí...
Ve dnech 18.-23.9.2017 se uskutečnil pozdně letní workshop Scola Telcz 2017 v rámci interdisciplinární přeshraniční spolupráci studentů ČVUT, MU a Dunajské univerzity v Kremsu s podporou Národního památkového ústavu a Centra excelence Telč ÚTAM AV ČR....
Logo ÚVT MU Digitální knihovna fotografií je spravována a vyvíjena Ústavem výpočetní techniky MU