Digitální knihovna fotografií MU

Rektorát MU

Fotokolekce spravované odděleními RMU

MU: Celoživotní vzdělávání [ Složek: 17 | Fotografií: 936 ]

Fotografie z akcí pořádaných v rámci celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity.
MU: Časopis Muni [ Složek: 2 | Fotografií: 10 ]

Fotografie a obrázky z časopisu Muni
Logo ÚVT MU Digitální knihovna fotografií je spravována a vyvíjena Ústavem výpočetní techniky MU