Digitální knihovna fotografií MU

Rektorát MU

Fotokolekce spravované odděleními RMU

Česká konference rektorů [ Složek: 251 | Fotografií: 12455 ]

Fotografie z různých událostí České konference rektorů.
MU: Celoživotní vzdělávání [ Složek: 16 | Fotografií: 839 ]

Fotografie z akcí pořádaných v rámci celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity.
MU: Časopis Muni [ Složek: 2 | Fotografií: 10 ]

Fotografie a obrázky z časopisu Muni
Univerzita třetího věku [ Složek: 232 | Fotografií: 10200 ]

Fotogalerie mapující činnost a aktivity Univerzity třetího věku.
Logo ÚVT MU Digitální knihovna fotografií je spravována a vyvíjena Ústavem výpočetní techniky MU